Основами нашої діяльності є:

В духовній сфері — Мудрославіє

«Мудрославие» означає «славити Мудру». У сакральному значення Мудрославіє — це не лише відродження і прообраз давньої духовної традиції Русів, а й сучасне, направлене в майбутнє, новий духовно-релігійний напрям. Він прийнятний для всього людства й органічно вміщує у себе усі світові релігії і духовні школи, за винятком іудаїзму.

На світоглядному рівні — філософія Нового Універсуму

«Новий Універсум» — перша міждисциплінарна філософська концепція, придатна для вирішення задачі формування парадигми нового мислення.

У сфері ідеології — будівництво Громадянського суспільства

Ідеологія будівництва Громадянського суспільства основана на історичних традиціях народа Русів.